Ett systematisk HMS – arbeid er en god investering for Trias sine medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Trias vil oppfattes som et profesjonelt og seriøst selskap ved å etterleve de lover og forskrifter som gjelder. Vi krever ryddighet og orden av alle aktører og samarbeidspartnere. I denne sammenheng skal vi også være en god bidragsyter for våre byggherrer og andre samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap oppnår gode resultater innen HMS. Gode holdninger er lik, gode resultater.

Vil du ha innsyn til firmadokumentene før du inngår en avtale med oss?
Meny