Vi har utleie av arbeidskraft innen montering, rivning og snekker/tømrer
med fokus og kompetanse på følgende områder:

Montasje
Balkong montering
Rekkverk montering
Innglassing
Glassfasader
Ståltrapper

Rivning
– Rydding/sjauing
– Miljøsanering
– Stålarbeider

Snekker/Tømrer
– Rehabilitering og ny bygg
– Dører og vinduer
– Restaurering

Kompetansen som mange av montørene innehar er følgende:

Jobb fra stillas kurs
Varmearbeider kurs
Fallsikrings kurs
Teleskoptruck lisens
Lift lisens

Meny